ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สำหรับนักเรียนฝึกสมองเรียนรู้บูรณาการ
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้367คน
ผู้ชมเมื่อวานคน
ผู้ชมเดือนนี้367คน
ผู้ชมเดือนก่อน14566คน
ผู้ชมทั้งสิ้น547714คน
ผลงานนักเรียน

ตัวแทนนักเรียน  ระดับ ป.3  และ ป.4  จำนวน  5  คน  ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  นายชิณวรณ์  บุณยเกียรติ 

                -  เด็กหญิงเพียงบุญ    สุรพรหมวงศ์

                -  เด็กชายกรวีร์   ศรีชัยนนท์

                -  เด็กชายณัฐชนน   เงินประสม

                -  เด็กชายวุฒิชัย   รุ่งเสรีชัย

                -  เด็กหญิงพาทิศา   เอี่ยมสอาด

                จัดแสดงผลงานและนำเสนอรูปแบบการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเรียนรู้  แนว  Constructionism  ในงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน   ที่เมืองทองธานี  วันที่  10 กุมภาพันธ์  2554

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 31/74 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02 -447 5949   โทรสาร. 02-8815921