ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สำหรับนักเรียนฝึกสมองเรียนรู้บูรณาการ
กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้83คน
ผู้ชมเมื่อวานคน
ผู้ชมเดือนนี้83คน
ผู้ชมเดือนก่อน15739คน
ผู้ชมทั้งสิ้น606582คน
ผลงานนักเรียน
เด็กหญิงชุฏิภัค    จักรบวรมงคล  นักเรียนชั้น ป.2 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ยิมนาสติกเด็กเล็ก
ในการแข่งขันออมสินชิงแชมป์ยิมนาสติกสโมสรสัมพันธ์  ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2554  ณ ศูนย์ฝึกกีฬาจินตนายิมนาสติก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 31/75 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02 -447 5949   โทรสาร. 02-8815921