ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สำหรับนักเรียนฝึกสมองเรียนรู้บูรณาการ
กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้13คน
ผู้ชมเมื่อวาน273คน
ผู้ชมเดือนนี้12892คน
ผู้ชมเดือนก่อน10457คน
ผู้ชมทั้งสิ้น658823คน
ผลงานนักเรียน

ดช. สิรภพ  เลิศโชติวงศ์  (น้องเป๋าตังค์)ชั้น ป.1 นำเสนอการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) เรื่อง Goldilocks บนเวทีในงานวันการศึกษาเอกชน จ.นนทบุรี ปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555ในฐานะรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 (ระดับ ป.1-ป.3)

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 31/78 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02 -447 5949   โทรสาร. 02-8815921