ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สำหรับนักเรียนฝึกสมองเรียนรู้บูรณาการ
กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้269คน
ผู้ชมเมื่อวาน530คน
ผู้ชมเดือนนี้10621คน
ผู้ชมเดือนก่อน10254คน
ผู้ชมทั้งสิ้น529041คน
ผลงานนักเรียน

ผลการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ   งานศรีบุณยา ฯ วิชาการ  ’ 53

วันที่  14  มกราคม  2554    โรงเรียนศรีบุณยานนท์

*****************************************************************************

 

*   รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

                เด็กชายธนวรรษ                  เวชพันธ์                ป.5       

                เด็กชายปณิธาน                   ละเอียดดี               ป.6

*   รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันวาดภาพระบายสี

                เด็กหญิงพรนภัส                 แหยมพราม           ป.6         

*   รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันคอมพิวเตอร์  โปรแกรม  Power  Point

                เด็กหญิงชนินาถ                  บุญศิริ                    ป.6

*   รางวัลเหรียญเงิน    การแข่งขันตอบปัญหาเกษตร  

                เด็กหญิงพนัชกร                 สบายยิ่ง                 ป.6                                                                                         
                เด็กชายชลสิทธิ์                    ใยพูล                     ป.5

*   รางวัลเหรียญทองแดง   การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  

                เด็กหญิงสุพิชชา                  พุ่มรินทร์               ป.6

                เด็กชายกานต์ธวัช               ชัยชวินทร์             ป.5

*   รางวัลเหรียญทองแดง   การแข่งขันคอมพิวเตอร์  โปรแกรม  Paintbrush

                เด็กชายอลงกรณ์                  บุญฤทธิ์                 ป.5

 

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 31/73 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02 -447 5949   โทรสาร. 02-8815921